Jak na počítač - KOMPLET

www.e-software.cz >Výukové aplikace

Vyhledávání

Hledat
Košík
Uživatel

Přihlášení

Registrace Přihlásit
Výrobce: LANGMaster
Kód produktu: lic01
Jazyk: Čeština
Určeno pro:
Na dotaz

Jak na počítač - KOMPLET

 

889,00 Kč
734,70 Kč bez DPH
Jak na počítač - KOMPLET
HW nároky Ke stažení Obrázky
 • CPU: nejméně Single Core 2GHz nebo Dual Core 1,5Ghz
 • RAM: Minimálně 2GB
 • HDD: 5GB
 • OS: Microsoft Windows XP, Vista, 7- 32/64bit

Jak na počítač - KOMPLET

Výukový kurz pro všechny uživatele určený pro operační systém Windows.
Tento multimediální výukový program vás spolehlivě seznámí se základy výpočetní techniky a internetu a připraví vás na absolvování certifikační zkoušky všeobecných počítačových znalostí ECDL.Výukové texty a řada názorných multimediálních ukázek vám pomůže poznat potřebnou problematiku, jejíž zvládnutí je velmi dobrým předpokladem pro úspěšné absolvování zkušebního testu.

Zvládnutí všeobecných znalostí práce s výpočetní technikou na uživatelské úrovni, neboli tzv. počítačová gramotnost, je dnes praktickou nezbytností pro absolvování studia či úspěšný výkon v zaměstnání. Požadavky certifikačního programu ECDL Vás přimějí důkladně si zopakovat své znalosti, ujasnit si důležité pojmy a dostudovat zbývající potřebná témata. V rámci přípravy budete pracovat s nejrozšířenějšími aplikacemi svého druhu v celosvětovém i regionálním měřítku. Hmatatelným výsledkem je, kromě nabytých vědomostí a zkušeností, v případě úspěšného složení zkoušky získání Osvědčení ECDL, které mimo jakoukoliv pochybnost prokáže Vaše znalosti a výrazně posílí vaši pozici na trhu práce v evropském regionu. 

Výukový program Jak na počítač vychází ze standardizovaných osnov ECDL a zahrnuje sedm tématických okruhů (tzv. modulů):

1. Základy informačních technologií
Tato část vám vysvětlí či připomene základní vědomosti, jež jsou nezbytným předpokladem pro pochopení dalších témat. Seznámíte se s pojmy ze světa výpočetní techniky, zahrnující oblast hardwaru, operačního systému či programového vybavení, stejně jako narazíte na dnes nezbytnou problematiku multimédií.

2. Používání PC a správa souborů
Základním prostředím při práci s počítačem je operační systém, jehož důkladnější poznání je obsahem tohoto modulu. Upevníte si vědomosti pro práci se soubory a adresářovou strukturou a dále zvládnete používání přenosných médií typu disketa. Po absolvování této části budete schopni dobře organizovat a používat soubory na počítači.

3. Textový editor (MS Word, 602Text)
Jedním z nejběžnějších využití počítače je zpracování a úprava textů. Tento modul Vás připraví na efektivní nakládání s texty různého charakteru. Zvládnete práci s textovými soubory, naučíte se efektivně prohledávat jejich obsah, vkládat text různého charakteru či vzhledu a upravovat výsledný formát dokumentu. Nechybí seznámení s tiskovým výstupem a tvorbou hromadné korespondence.

4. Tabulkový procesor (MS Excel, 602Tab)
Modul je zaměřen na práci s tabulkovými procesory MS Excel 2000 a 602Tab. U obou aplikací se na začátku seznamujete s možnostmi pro jejich spuštění, otevření dokumentu a jeho prohlížení. Následuje popis editace tabulky a vytváření jednoduchých tabulek. Další lekce jsou věnovány formátování tabulky, vytváření složitějších vzorců a využívání vestavěných fukcí. Najdete zde také popis práce s grafy, tedy jejich vytváření a editaci a popis tisku tabulky.

5. Databáze (MS Access, WinBase602)
Počáteční lekce se věnují popisu obecné problematiky databází. V dalších lekcích se naučíte databázi spustit, otevřít potřebné datové tabulky a prohlížet je. Následuje popis vytváření datových tabulek a editace dat v těchto tabulkách. Dále se naučíte vytvářet relace mezi tabulkami, formuláře pro prohlížení dat, dotazy pro získávání údajů z databáze a sestavy pro vytištění dat.

6. Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace
V tomto modulu se naučíte pracovat s programem PowerPoint, který slouží pro vytváření prezentací. Na začátku se jej naučíte spustit a seznámíte se s několika možnostmi, jak vytvořit novou prezentaci. Dozvíte se také, jak editovat obsah snímku, přidávat obrázky a vytvářet grafy. Další lekce se zaměřují na změnu pořadí snímků, přidání nebo odebírání snímků v prezentaci a formátování celého snímku i jen jednotlivých částí snímků. Následuje popis spouštění prezentace a nastavení automatického přehrávání.

7. Služby informačních sítí
Možnosti globální informační a komunikační sítě Internet dnes patří k nezbytným a velmi užitečným pomůckám při práci s počítačem. V této části se naučíte efektivně využívat dostupných internetových informačních zdrojů a zvládnete práci s komunikačními programy, jejichž typickým zástupcem je e-mailový klient. Dále se seznámíte s možnostmi využití obdobných principů v lokálních firemních sítích a pochopíte základní otázky spojené s bezpečností.

Hlavní rysy výukového programu Jak na počítač

 • kompletní obsahové pokrytí všech 7 modulů ECDL
 • vstupní ověření a zhodnocení stávajících znalostí
 • kvalitní výukové texty k daným tématům
 • multimediální prezentace demonstrující správné postupy krok za krokem
 • typické příklady naznačující korektní metody a řešení
 • průběžné ověřování dosažených znalostí
 • Magazín Slevy a výhody Jak nakupovat Obchodní podmínky Pro velkoodběratele Kontakty Mapa webu
  Copyright and design 4Stars, s . r. o. 2005-2013
  Naše projekty: Obleceni-next.cz | HotMode.cz