Softwarový audit profesionálně

www.e-software.cz >Články

Vyhledávání

Hledat
Košík
Uživatel

Přihlášení

Registrace Přihlásit

Softwarový audit profesionálně

Softwarový audit od profesionálů

Čtěte také: níže je uveden souhrn případů zjištěného nelegálního software.

K čemu je softwarový audit

„My máme všechno legální“ začíná kontrovat většina potenciálních zákazníků po mém přednesení nabídky softwarového auditu. Tento často užívaný argument je hluboký omyl a nejednomu zákazníkovi jsem tento mýtus vyvrátil po prvotní analýze stavu počítačových programů v jeho společnosti. Tak jako nelze mít v pořádku účetnictví bez účetní a návazných procesů, nelze mít v pořádku software bez softwarového auditu a návazných opatření.


Softwarový audit je první správný krok k zajištění užívání pouze legálních programů v rámci společnosti. Provedením softwarového auditu zákazník získá nejen ucelený přehled o využívaném software v celé společnosti, ale získá také informace o tom, kde je konkrétní software nainstalovaný, zda je konkrétní software instalován legálně apod. Často se při provedení softwarového auditu také zjistí, že na spoustě počítačů je využíván software zbytečně a duplicitně, čímž se riziko trestního stíhání za využívání nelegálního software zvyšuje. Hodně zákazníků také nakupuje software nevhodným a finančně neefektivním způsobem a i to je předmětem zkoumání v rámci softwarového auditu bn. Právě softwarový audit může na tuto skutečnost poukázat a navrhnout efektivnější způsob nákupu software. Na základě těchto výsledků může majitel společnosti přistoupit k nápravným opatřením, které vedou v naprosté legalizaci software.


Samotný softwarový audit je zhodnocení aktuálního stavu software a pro zákazníka je to jen jakýsi první krok, jelikož cílem přeci není legalizovat software dnes, nebo zítra, ale mít stálou jistotu v kterémkoli okamžiku. K tomu je potřeba přijmout řadu opatření:


 • Legalizovat software na základě výsledků softwarového auditu a odstraňte veškerý nepotřebný software

 • Stanovit si pravidla pro nákup, instalaci, užívání a odstranění software

 • Stanovit si sankce za porušení těchto pravidel

 • Seznámit dotčené zaměstnance s těmito pravidly a proškolte je

 • Předat uživateli počítače seznam instalovaného software

 • Zavést taková technická opatření je-li to možné, aby nebylo možné neoprávněně instalovat software

 • Provádět pravidelné, ale náhodné kontroly stavu dodržování všech pravidel


Všem těmto opatření se říká softwarový management. Z hlediska pohledu zákazníka je to výhodná investice, jelikož těmito opatřeními zajistí stálou legálnost užívaného software. Zákazník se tak nemusí obávat návštěvy softwarové policie v kterémkoli okamžiku a vyhne se možnému trestnímu stíhání, poškození dobrého jména společnosti a dalším sankcím vyplývajících z § 152 trestního zákona.


K čemu je dobrý softwarový audit?

 • Ke zjištení skutečného stavu software, který podnikatel využívá

 • Ke zjištění příčin výskytu nelegálního software

 • K odbourání přebytečného a často nepotřebného software

 • K zajištění optimálního nákupu software do budoucna

 • K legalizaci software

 • Prevence před trestním stíháním

 • Ochrana dobrého jména společnosti na trhu

 

Jaké sankce mi hrozí

Nestrašíme Vás, konstatujeme holé fakta. Dle § 152 trestního řádu Vám hrozí nemalá finanční pokuta (vypočítávají ji výrobci software na základě ušlého zisku) dále Vám hrozí zabavení věci (tedy počítačů a vybavení IT) a hlavně je zde možnost odnětí svobody až na 5 let. Přesto Vám to za to stojí?

 

Na mě nemůžou

Pokud si myslíte, že policie prověřuje pouze velké podniky, mýlíte se, právě velké podniky již mají zaveden Softwarový audit a provádějí správu software. Daleko častěji hrozí riziko návštěvy právě softwarové policie u malých a středních firem. V ohrožení jsou zkrátka všichni, stačí jen dát výpověď nespokojenému zaměstnanci, stát se účastníkem nekalého konkurenčního boje a právě k Vám může policie přijít s příkazem k domovní prohlídce a v tu chvíli je již pozdě.

 

Kolik stojí provedení Softwarového auditu?

 

Cena je naprosto úměrná stavu. Často v okamžiku, kdy podnikatel narazí na cenu za službu softwarového auditu, tak o tuto službu přestane mít zájem a vidí efektivněji vynaložené peníze do jiné investice, byť se nejedná o horentní sumu. Častý je také pokus provést si tyto služby svépomocí, což končí často fiaskem a celkově vychází dráž než od externí firmy. Zde je potřeba říci, že služba softwarového auditu a zavedení všech opatření není tak, aby firma měla jistotu legálního software v kterémkoli okamžiku, snadnou záležitostí a vyžaduje precizní práci a zkušenosti. Služba vyžaduje práci opravdového specialisty a zaměstnanec, který si o této službě přečetl několik článků není schopen provést tuto službu na takové úrovni.

Je dobré uvést pořekadlo: Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit levné věci, to je totiž častá myšlenka většiny podnikatelů, kteří si myslí, že jejich zaměstnanec udělá tuto službu levněji. V konečném důsledku, když sečteme veškeré náklady na zaměstnance, který se této činnosti věnoval je služba mnohem dražší a především nemá díky nedostatku zkušeností kýžený efekt, čili legální software v kterémkoli okamžiku. Navíc zaměstnanec nemá téměř žádné zkušenosti s licencováním, čili že software lze zakoupit v takových licencích, o kterých ani zaměstnanec neví. Tyto licence bývají zpravidla levnější a kombinací vhodného licencování dokážeme legalizovat nejlevněji jak to jen jde-


Naše společnost používá pevné sazby dle počtu počítačů, neřídíme se hodinovou sazbou, jelikož je to velmi zavádějící a konečná cena může být i několikanásobně vyšší. Cenu ovlivňuje mnoho faktorů, zejména pak připravenost firmy na provedení softwarového auditu a stav dohledatelnosti nabývacích dokladů - faktur, smluv a licenčních listů.

Pokud s námi firma spolupracuje na dobré úrovni jsme schopni se dostat s cenou na velmi dobrou úroveň cca 800 – 1 300,- za každý počítač. Nezávaznou konkrétní cenovou nabídku včetně vstupní analýzy provádíme pro vážné zájemce zdarma.

 

Kdo provádí softwarový audit

Softwarový audit provádí specialista naší mateřské firmy na Softwarové audity a Softwarový management, dále specialista na licenční politiku a nejvhodnější legalizaci, máme certifikované a zkušené pracovníky v tomto oboru. Vše provádíme profesionálně, pečlivě a diskrétně s ohledem na zákazníkovi potřeby a finanční možnosti.

 

Mám zájem o nezávaznou kalkulaci

Máte-li zájem o nezávaznou kalkulaci, máte-li pochybnosti, či dotazy ohledně softwarového auditu, pište nám nebo volejte na:

Telefon: 731 61 61 60

E-mail: dalibor.lukastik@4stars.cz

Softwarový audit provádí specialista Dalibor Lukaštík, který pomohl mnoha firmám legalizovat svůj software.

Postačí nám, pokud nám uvedete počet počítačů a region, kde se bude SW audit provádět, během několika minut dostanete kalkulaci na Váš e-mail.

 

Spěte v klidu a nerušeně, díky softwarovému auditu Vám nic nehrozí.

 

Případy užívání nelegálního softwaru

Zdroj: www.bsa.cz

PŘÍPADY UŽÍVÁNÍ NELEGÁLNÍHO SOFTWARU KONCOVÝMI UŽIVATELI (FIRMY I JEDNOTLIVCI)

červenec 2006 – Prohlídka nebytových prostor provedena ve dvou městech ČR
Policie provedla prohlídku nebytových prostor ve středně velké společnosti zabývající se účetnictvím a poradenskými službami, a to ve dvou kancelářích této společnosti v Praze a Brně. Prohlídka byla koordinovaná a policie zkontrolovala 9 užívaných počítačů v obou kancelářích najednou. Dle znaleckého posudku se na počítačích nacházel neoprávněně užívaný software společností Microsoft, Adobe a Symantec.

květen 2006 – Uzavřena nova mimosoudní dohoda – legalizace, náhrada škody a PR
Včera byla uzavřena nová mimosoudní dohoda s jednatelem společnosti užívající nelegální software. Ve středně velké společnosti ze Severní Moravy byl na devatenácti počítačích užíván nelegální software společností Microsoft a Autodesk. Jednatel, který byl v této souvislosti obviněn, se na nás obrátil s prosbou o ukončení případu mimosoudní cestou. Na základě dohody, která byla uzavřena, je společnost povinna zakoupit legální software, který potřebuje pro svou podnikatelskou činnost v hodnotě cca 270 tisíc – 320 tisíc. Společnost také nahradí škodu ve výši 250.000. Třetí částí dohody je spolupráce na PR aktivitách, kdy jednatel společnosti poskytne 3 rozhovory médiím, jejichž cílem bude zejména upozornit na případy, kdy majitel či manager společnosti čelí právním důsledkům nelegálního užívání softwaru, i když se na nelegálních instalacích či užívání počítačových programů ve společnosti přímo nepodílel.

prosinec 2005 – Prohlídka nebytových prostor
Policie provedla prohlídku nebytových prostor v sídle společnosti z Olomouce, která se zabývá tvorbou reklamy. Nelegální software byl nalezen na třech počítačích užívaných společností a cca 60 CD nosičích objevených při prohlídce. Způsobená škoda byla vyčíslena znalcem na 21 tisíc korun společnosti Adobe, 52 tisíc korun společnosti Macromedia, 127 tisíc korun společnosti Microsoft a 11 tisíc korun společnosti Symantec. Obvinění z trestného činu porušování autorských práv bylo již sděleno jednateli společnosti.

prosinec 2005 – Odnětí svobody v délce trvání 11 měsíců
Okresní soud v České Lípě vynesl rozsudek proti 56letému jednateli společnosti podnikající v oboru nákup a prodej z východních Čech. V této společnosti byl neoprávněně užíván software společností Adobe, Autodesk a Microsoft. Jednatel byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 11 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky a je rovněž povinen nahradit škodu vzniklou výše uvedeným společnostem ve výši cca 120 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný.

prosinec 2005 – Odnětí svobody v délce trvání 4 měsíců
Okresní soud v Sokolově vynesl trestní příkaz nad 35letým mužem, který užíval neoprávněně software společností Adobe a Microsoft. Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 4 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 1 rok. Muž je rovněž povinen zaplatit peněžitý trest ve výši 5 tisíc korun, jehož neuhrazení by mělo za následek třítýdenní vězení. Soud uložil také trest propadnutí věci, a to 65 CD. Rozsudek není pravomocný.

říjen 2005 – Přísný trest pro jednatele pražské společnosti
Obvodní soud pro Prahu 10 vynesl rozsudek nad jednatelem středně velké společnosti, jenž se zabývá přepravními službami. Jednatel byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 2 let s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky. Soud uložil též trest propadnutí věci, a to 2 HDD a 38 CD-R. Obžalovaný je rovněž povinen nahradit škodu vzniklou společnostem Adobe, Microsoft a Symantec ve výši cca 270 tisíc korun. Ve společnosti obžalovaného byl užíván nelegální software na 4 počítačích. Rozsudek není pravomocný.

říjen 2005 – Nová prohlídka nebytových prostor
Prohlídka nebytových prostor byla provedena ve středně velké společnosti ze severní Moravy. Tento případ byl iniciován BSA. Policie zkontrolovala za přítomnosti soudního znalce 16 počítačů užívaných předmětnou společností. Znalecký posudek v dané věci by měl být hotov během 1 měsíce, ale na základě našich předběžných informací se zdá, že ve společnosti byl pravděpodobně neoprávněně užíván minimálně software společností Autodesk a Microsoft.

srpen 2005 – Dva měsíce odnětí svobody
Obvodní soud pro Prahu 4 vynesl trestní příkaz proti 30letému muži, který byl odsouzen k 2 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky. Soud nařídil také trest propadnutí věci, a to osobního počítače obžalovaného včetně příslušenství. Obžalovaný užíval na svém počítači neoprávněně software společností Microsoft a Adobe, čímž způsobil škodu ve výši cca 130.000 korun. Trestní příkaz není pravomocný.

červenec 2005 – Nová prohlídka nebytových prostor provedena ve dvou městech ČR
Policie provedla nebytovou prohlídku ve středně velké společnosti zabývající se účetnictvím a poradenskými službami, a to ve dvou kancelářích této společnosti v Praze a Brně. Tento případ byl iniciován BSA. Prohlídka byla koordinovaná a policie zkontrolovala 9 užívaných počítačů v obou kancelářích naráz. Dle znaleckého posudku se na počítačích nacházel neoprávněně užívaný software společností Microsoft, Adobe a Symantec.

červenec 2005 – Peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun
Obvodní soud pro Prahu 3 vynesl trestní příkaz nad 30letým programátorem, který užíval na svém počítači nelegální počítačové programy společností Microsoft a Symantec a způsobil těmto společnostem škodu ve výši cca 35 tisíc korun. Trestním příkazem byl odsouzen k peněžitému trestu ve výši 50 tisíc korun. V případě, že by peněžitý trest nebyl uhrazen, strávil by obžalovaný 2 měsíce ve vězení. Soud nařídil také trest propadnutí věci, a to osobního počítače obžalovaného s příslušenstvím. Trestní příkaz není pravomocný

červen 2005 – Trest na dva roky
Okresní soud v Šumperku vynesl trestní příkaz na 29letým mužem, který byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 9 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky. Soud nařídil trest propadnutí věci – osobního počítače s příslušenstvím a 15 CD-R. Obžalovaný užíval na svém počítači nelegální počítačové programy společností Microsoft, Adobe a Autodesk a také nainstaloval některé tyto počítačové programy do počítačů svých několika přátel. Tímto svým jednáním způsobil škodu ve výši cca 432 tisíc korun. Trestní příkaz není pravomocný.

březen 2005 – Proběhla prohlídka, škoda za čtvrt milionu, obviněn jednatel společnosti
Policie ČR provedla prohlídku nebytových prostor v sídle středně velké pražské společnosti, která se specializuje na přepravní služby. Předmětem prohlídky byly 4 osobní počítače užívané společností. Podle zpracovaného znaleckého posudku byly na počítačích nainstalovány počítačové programy společností Adobe, Microsoft a Symantec, ke kterým firma nebyla schopna doložit licence ani nabývací doklady, v celkové hodnotě přibližně 270 tisíc korun. Jednatel společnosti byl v této souvislosti již obviněn z trestného činu porušování autorských práv.

únor 2005 – Žena používala nelegálně software
Okresní soud v Mostě vynesl trestní příkaz proti 32leté ženě. Za neoprávněné užívání počítačových programů byla odsouzena k trestu odnětí svobody v délce trvání 6 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 1 rok. Soud navíc nařídil propadnutí osobního počítače, na kterém byly nelegální programy nainstalovány. Vzniklá škoda, kterou je podle trestního příkazu žena povinna uhradit poškozeným společnostem, činí 35 620 korun u společnosti Microsoft a 1 200 korun u společnosti Symantec. Trestní příkaz není pravomocný.

únor 2005 – Podmínka a zabavení počítače pro koncového uživatele nelegálního softwaru
Okresní soud v Mostě vynesl trestní příkaz proti 38letému muži za neoprávněné užívání počítačových programů. Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 6 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 1 rok. Soud nařídil propadnutí osobního počítače s příslušenstvím z majetku obžalovaného. Muž je navíc povinen uhradit poškozené společnosti Microsoft způsobenou škodu ve výši 28 080 korun. Trestní příkaz není pravomocný.

leden 2005 – Další podmínečný trest pro nelegálního uživatele softwaru
Za neoprávněné užívání počítačových programů vynesl Okresní soud v Mostě trestní příkaz proti 39letému muži. Jeho počínání soud ocenil trestem odnětí svobody v délce trvání 5 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 1 rok. Obžalovaný je navíc povinen nahradit poškozené společnosti Microsoft vzniklou škodu. Trestní příkaz není pravomocný.

leden 2005 – Propadnutí věci a podmínečný trest pro nelegálního uživatele softwaru
Okresní soud v Kladně vynesl trestní příkaz proti 35letému muži, který porušoval autorská práva k počítačovým programům. Za neoprávněné zhotovování kopií softwaru a jejich prodej byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 5 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 1 rok. Soud rovněž nařídil trest propadnutí věci, konkrétně 70 kusů CD nosičů. Trestní příkaz není pravomocný.

leden 2005 – Nelegální používání software pro zpracování grafiky jej stálo podmínečný trest
Okresní soud v Jablonci nad Nisou vynesl trestní příkaz proti 31letému muži, který na svém osobním počítači neoprávněně užíval počítačové programy společností Autodesk a Microsoft. Za toto jednání byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky. Trestní příkaz zatím nenabyl právní moci.

leden 2005 – Zcela zbytečná ztráta počítače
Okresní soud v Mostě vynesl trestní příkaz proti uživateli nelegálního softwaru. 21letý muž nyní musí jednak uhradit škodu, kterou svým jednáním způsobil společnosti Microsoft ve výši 12 380 korun, ale díky své nerozvážnosti přišel i o svůj osobní počítač s příslušenstvím, jehož propadnutí soud nařídil. Trestní příkaz je pravomocný.

konec roku 2004 – Policejní prohlídka trestní příkaz
Na základě důvodného podezření z nelegálního užívání počítačových programů Policie ČR provedla prohlídky v sídlech dvou společností: Jednatel středně velké pražské společnosti zabývající se prodejem hardwaru a softwaru byl v této souvislosti obviněn z porušování autorských práv k počítačovým programům. Policie během prohlídky zkontrolovala 10 firemních počítačů, kde bylo objeveno a zajištěno velké množství počítačových programů různých výrobců nainstalovaných a užívaných bez řádných licencí. Držitelům autorských práv k příslušným programům vznikla celková škoda v hodnotě 1,8 milionu korun, Adobe (452 tisíc Kč), Autodesk (205 tisíc Kč), Apple (4 200 Kč) a Microsoft (1, 2 milionu Kč). Výši škody potvrdil znalecký posudek.

2004 – Porušování autorských práv k softwaru
Pro porušování autorských práv k softwaru bylo proti majiteli firmy v libereckém kraji zahájeno trestní řízení. Firma působí více než 10 let v oblasti správy a údržby budov a zaměstnává přibližně 500 osob. Prohlídku v sídle společnosti provedla policie na základě anonymního oznámení. Policisté zkoumali obsah firemních počítačů, kde byly zajištěny důkazy o nelegálním užívání počítačových programů. Způsobená škoda přesáhla 100 tisíc korun. Případ skončil dohodou o mimosoudním vyrovnání. Firmu čeká kromě výdajů na úhradu škody i investice do nových počítačových programů.

září 2004 – Trestní příkaz
23letý podnikatel z Olomouce nevěnoval dostatečnou pozornost správě licencí k softwaru a počítačovým hrám nainstalovaným v jeho počítačové herně. Dopustil se tím porušení autorských práv k softwaru. Na konci září 2004 na něj proto Okresní soud v Olomouci vydal trestní příkaz, kterým jej odsoudil k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky. Obžalovaný je současně povinen nahradit škodu v celkové výši 630 tisíc korun společnostem Autodesk, Adobe, Microsoft a Symantec. Soud dále uložil trest propadnutí 8 osobních počítačů, 2 harddisků a 530 kusů CD nosičů, čímž citelně zasáhl do vybavení herny. Bude-li chtít mladý muž provozovat svoji počítačovou hernu i nadále, bude nucen do svého podnikání znovu investovat. Trestní příkaz je pravomocný.

červenec 2004 – Nový rozsudek nad jednatelem obchodní společnosti v severních Čechách
Okresní soud vynesl v České Lípě nad jednatelem obchodní společnosti ze severních Čech. Zjistilo se, že na firemních počítačích byl nainstalovaný a užívaný software bez řádných licencí. Jednatel společnosti byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky a zároveň k peněžitému trestu ve výši 80 000 korun spolu s povinností nahradit způsobenou škodu poškozeným společnostem Autodesk (323 076 Kč), Adobe (99 770 Kč) a Microsoft (7 790 Kč). Obžalovaný se proti rozsudku odvolal.

březen 2005 – Nový rozsudek vynesen nad koncovým uživatelem nelegálního softwaru
Obvodní soud pro Prahu 4 vynesl rozsudek nad koncovým uživatelem nelegálně získaného softwaru. Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 10 měsíců s podmínečným odkladem výkonu trestu na 3 roky. Soud rovněž zkonfiskoval osobni počítač obžalovaného včetně příslušenství. Muž neoprávněně užíval software společností Microsoft a Adobe, kterým tak způsobil škodu ve výši 37 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný.

září 2003 – Prohlídka nebytových prostor ve společnosti ze severních Čech
Prohlídka nebytových prostor za účelem odhalení případného neoprávněného užívání softwaru, se uskutečnila 9. září tohoto roku ve společnosti ze severních Čech. Tato středně velká společnost se zabývá úpravami a kompletací interiérů. Kriminalisté zkontrolovali 7 počítačů užívaných v předmětné společnosti a pořídili kopii obsahu každého z harddisků. Na základě předběžných výsledků prohlídky měl být ve společnosti neoprávněně užíván software společností Bentley a Microsoft. Znalecký posudek by měl být vyhotoven během 2-3 měsíců.

duben 2003 – Přísný rozsudek vynesen proti majiteli tiskařské společnosti
Okresní soud v Hradci Králové vynesl rozsudek proti obžalovanému a uznal jej vinným z porušení autorských práv. Obžalovaný byl odsouzen k peněžitému trestu ve výši 50 tisíc korun. Pro případ, že by tuto částku neuhradil, hrozí mu trest odnětí svobody ve výši 1 roku. Soud rovněž nařídil obžalovanému uhradit škodu poškozeným společnostem, a to 809 tisíc korun společnosti Adobe a 144 tisíc korun společnosti Microsoft. Obžalovaný je majitelem středně velké tiskařské společnosti se zhruba 50 zaměstnanci. Tento případ byl před dvěma lety iniciován BSA. V dubnu 2002, na základě trestního oznámení podaného BSA, provedla v této společnosti policie prohlídku nebytových prostor na 12 počítačích. Tento případ je prvním svého druhu, kdy soud nařídil obžalovanému – majiteli společnosti - uhradit způsobenou škodu v takovém rozsahu. Tento rozsudek není pravomocný.

duben 2003 – Rozsudek nad neoprávněným uživatelem software
Obvodní soud pro Prahu 4 vynesl nový rozsudek ve spojitosti s porušováním autorských práv k software. Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 1 rok s podmínečným odkladem výkonu trestu na 3 roky. Soud rovněž nařídil konfiskaci cca 540 CD-R a jednoho osobního počítače. Obžalovaný neoprávněně užíval na svém osobním počítači software společností Microsoft a Adobe a způsobil tak škodu ve výši cca 37 tisíc korun. Obžalovaný také vytvářel a prodával nelegální kopie hudebních titulů, filmových nahrávek, počítačových her a dalších počítačových programů. Tento rozsudek ještě není pravomocný.

červenec 2003 – Provedena nová prohlídka nebytových prostor - čtvrtá největší
Policie provedla prohlídku nebytových prostor v jihomoravské společnosti zabývající s výrobou obuvi, která má více než 500 zaměstnanců. Prohlídka byla provedena na 41 počítačích užívaných ve společnosti. Policie vyšetřovala na základě trestního oznámení podaného BSA možnost neoprávněného užití softwaru společnosti Microsoft. Prohlídky se účastnili policisté spolu s experty z Kriminalistického ústavu Policie ČR - celkem 15 osob. Během prohlídky byly naskenovány obsahy pevných disků všech 41 počítačů. Znalecký posudek má vyhodnotit případný rozsah užití nelegálního softwaru ve společnosti.

červenec 2003 – Nová prohlídka nebytových prostor provedena v Praze
Policie uskutečnila prohlídku nebytových prostor v pražské společnosti, středně velké firmě zabývající se reklamní činností. Během prohlídky bylo zkontrolováno 7 počítačů a pro účely trestního řízení dočasně zabaveny 4 harddisky. Policie v této společnosti vyšetřovala na základě trestního oznámení podaného BSA, možnost užití nelegálního softwaru společnosti Microsoft a Adobe.

říjen 2003 – Nová prohlídka nebytových prostor provedena v Praze
Nová prohlídka nebytových prostor byla provedena na počátku října ve společnosti se sídlem v Praze. Jedná se o středně velkou společnost zabývající se distribucí pneumatik a opravami motorových vozidel. Police ve společnosti zkontrolovala 24 počítačů kvůli podezření z možného neoprávněného užívání softwaru společnosti Microsoft.

leden 2003 – Policie provedla prohlídku v pražské firmě
Policie provedla prohlídku nebytových prostor v sídle podnikání pražské společnosti s cca 15 zaměstnanci, zabývající se instalacemi a opravami elektronických zařízení. Tato společnost je podezřelá z neoprávněného užívání počítačových programů společnosti Microsoft a to na 6 počítačích. Po provedené prohlídce vyhodnocuje nyní Policie její výsledky a čeká na vyhotovení znaleckého posudku.

leden 2003 – Mimosoudní vyrovnání
Začátkem letošního roku byla rovněž uzavřena nová dohoda o náhradě škody s mužem, který byl již obviněn z porušování autorských práv společností Microsoft, Autodesk a Adobe, sdružených v BSA. Obviněný užíval na svém osobním počítači software uvedených společností více než jeden rok. S Robertem CH. z Mariánských Lázní byla v prosinci uzavřena dohoda o mimosoudním vyrovnání způsobené škody přesahující 50 tisíc korun.

červenec 2002 – Nová dohoda o mimosoudním vyrovnání škody společnosti sdružené v BSA
Díky nedůsledné kontrole užívaného softwaru zaplatí firma dvojnásobek licenčních poplatků za nelegální programy! Koncem měsíce července 2002 byla uzavřena dohoda o náhradě škody znějící na částku 49 tisíc korun se společností z Uherského Hradiště. Firma menšího charakteru užívala převážně legální softwarové programy, nicméně díky nedůsledné kontrole licencí došlo k tomu, že v rámci policejní prohlídky bylo objeveno i několik nelegálních programů společnosti Microsoft, které byly nainstalovány do počítačů užívaných v rámci podnikání společnosti. Částka dohodnutá jako mimosoudní náhrada způsobené škody odpovídá dvojnásobku licenčních poplatků za nelegálně užívané programy. Nedůsledná kontrola softwaru se této firmě nevyplatila. Policejní prohlídka místa podnikání společnosti byla iniciovaná na základě obdrženého anonymního oznámení o nelegálním užívání softwaru ve výše uvedené společnosti.

červen 2002 – 400 hodin prospěšných prací pro uživatele nelegálního softwaru z Prahy 10
Obvodní soud pro Prahu 10 vynesl trestní příkaz nad obžalovaným Petrem G. a uznal jej vinným. Soud obžalovaného odsoudil k trestu obecně prospěšných prací v trvání 400 hodin a zkonfiskoval 57 CD-R i s osobním počítačem. Soud rovněž uložil odsouzenému, aby během výkonu trestu podle svých sil uhradil škodu, kterou svým trestným činem způsobil, mimo jiné poškozené společnosti Microsoft celkem 32 tisíc korun. Odsouzený na svém osobním počítači používal nelegální softwarové produkty. Trestní příkaz již nabyl právní moci.

únor 2001 – Obžaloba pro porušování autorských práv
Statní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě podal proti obviněnému obžalobu pro porušování autorského práva. Toho se dopustil tím, že v přesně nezjištěné době během roku 1999 instaloval do 3 počítačů umístěných na svém pracovišti 3 kusy počítačového programu MS Windows 95 a 3 kusy programu MS Office 97 Prof. Svým jednáním způsobil společnosti Microsoft škodu ve výši 56 tisíc korun.

květen 2000 – Obžaloba pro porušování autorského práva
Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 podal žalobu proti obviněnému pro porušování autorského práva, kterého se dopustil tím, že neoprávněně užíval softwarové programy společností Microsoft, Corel a Adobe a způsobil jim tak škodu v celkové výši 120 tisíc korun.
 


 
PŘÍPADY NEOPRÁVNĚNÉ DISTRIBUCE SOFTWARU

září 2006 – Rok odnětí svobody a propadnutí hardwaru
Okresní soud v Karlových Varech vynesl rozsudek proti 54letému prodejci padělaných kopií počítačových programů, který byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 1 rok s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky. Soud vyslovil také trest propadnutí věci, a to 6 počítačů, 1 notebooku, 11 HDD a 729 CD-R. Obžalovaný vytvářel nelegální kopie počítačových programů a her, které následně prodával ve svém bazaru.

září 2006 – Za pirátství veřejné práce a propadnutí počítače s příslušenstvím
Nový trestní příkaz byl vynesen Okresním soudem v Praze 8 nad 21letým mužem, který byl odsouzen k trestu 70 hodin veřejně prospěšných prací. Soud uložil trest propadnutí 143 CD-R a počítače s příslušenstvím. Obžalovaný je dle trestního příkazu povinen nahradit vzniklou škodu společnostem Microsoft a Symantec ve výši 63 tisíc korun. Obžalovaný zhotovoval neoprávněné kopie počítačových programů a her, které distribuoval prostřednictvím inzerce.

září 2006 – Rok odnětí svobody a zabavení počítače s příslušenstvím
Okresní soud v Děčíně vynesl trestní příkaz nad 38letým distributorem nelegálních kopií počítačových programů. Ten byl potrestán 1 rokem odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky. Soud zabavil počítač s příslušenstvím a 200 CD-R. Obžalovaný zhotovoval neoprávněné kopie počítačových programů a her, které distribuoval prostřednictvím inzerce.

červenec 2006 – Odnětí svobody na rok a propadnutí věci
Okresní soud v Liberci vynesl trestní příkaz proti 34letému muži, který neoprávněně vytvářel kopie počítačových programů a her, které následně prodával ve svém obchodě s výpočetní technikou. Muž byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky. Soud uložil i trest propadnutí věci, a to 32 HDD a 3786 CD-R.

červenec 2006 – Dvě nová soudní rozhodnutí vynesena proti padělatelům CD s nelegálním softwarem
Okresní soud v Ústí nad Labem vynesl rozsudek nad 29letým mužem. Ten byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 8 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky. I v tomto případě uložil soud trest propadnutí věci, a to dvou osobních počítačů odsouzeného s příslušenstvím a 310 CD-R.

červen 2006 – Odnětí svobody v délce trvání jednoho roku za nelegální šíření
Okresní soud v Liberci vynesl trestní příkaz proti 34letému muži, který neoprávněně vytvářel kopie počítačových programů a her, které následně prodával ve svém obchodě s výpočetní technikou. Muž byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky. Soud uložil i trest propadnutí věci, a to 32 HDD a 3786 CD-R.

červen 200ž – Odnětí svobody v délce trvání 8 měsíců propadnutí věci
Okresní soud v Ústí nad Labem vynesl rozsudek nad 29letým mužem. Ten byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 8 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky. I v tomto případě uložil soud trest propadnutí věci, a to dvou osobních počítačů odsouzeného s příslušenstvím a 310 CD-R.

květen 2006 – Mimosoudní dohoda – legalizace, náhrada škody a PR
Okresní soud v Rakovníku vynesl trestní příkaz proti 31letému muži, který byl odsouzen k 6 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu trestu na 18 měsíců. Odsouzený je rovněž povinen nahradit škodu vzniklou společnostem Microsoft a Adobe ve výši 147.000 korun. Soud uložil také trest propadnutí věci, a to osobního počítače odsouzeného s příslušenstvím a CD s vypáleným softwarem.

květen 2006 – Peněžitý trest ve výši 50.000 korun a odnětí svobody v délce trvání 11 měsíců
Okresní soud v Plzni vynesl trestní příkaz nad 30letým padělatelem softwaru. Ten byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 11 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 33 měsíců. Odsouzený je také povinen zaplatit peněžitý trest ve výši 50.000 korun, jehož neuhrazení by mělo za následek 1 měsíc odnětí svobody. Soud současně uložil trest propadnutí věci, a to počítače s příslušenstvím a 76 CD.

únor 2006 – Odnětí svobody v délce trvání 1 roku a propadnutí věci
Okresní soud v Karlových Varech uznal vinným z porušování autorských práv 54letého muže. Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky. Soud uložil trest propadnutí věci, a to 5 osobních počítačů s příslušenstvím, 1 notebooku, 11 harddisků a 729 CD. Trestní příkaz zatím není pravomocný

leden 2006 – Rok odnětí svobody, propadnutí věci a nahrazení škody ve výši 140 tisíc korun
Okresní soud v Děčíně vynesl trestní příkaz proti 20letému muži, který byl potrestán 1 rokem odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky. Soud uložil také trest propadnutí věci s příslušenstvím a 293 CD. Obžalovaný je rovněž povinen nahradit škodu vzniklou společnostem Adobe a Microsoft ve výši 140 tisíc korun. Trestní příkaz zatím není pravomocný.

leden 2006 – Odnětí svobody v délce trvání 1 roku a nahrazení škody 116 tisíc korun
Okresní soud v Ústí nad Labem vynesl trestní příkaz proti 29letému muži. Ten byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky. I tento obžalovaný je povinen nahradit vzniklou škodu, a to 116 tisíc korun společnosti Microsoft. Trestní příkaz zatím není pravomocný.

prosinec 2005 – deset měsíců a propadnutí věci
Okresní soud v Hodoníně vynesl rozsudek nad 26letým mužem, jenž byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky. Soud nařídil také trest propadnutí věci, a to 600 CD-R a osobní počítač obžalovaného spolu s příslušenstvím. Muž způsobil svým protiprávním jednáním škodu společnostem Microsoft, Adobe a Symantec v celkové výši 515 tisíc korun. Rozsudek je již pravomocný.

prosinec 2005 – Odnětí svobody v délce trvání 1 roku a propadnutí věci
Okresní soud v Jablonci nad Nisou potrestal 28letého prodejce nelegálních kopií softwaru trestem odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky. Soud i v tomto případě nařídil trest propadnutí věci, a to 1260 CD nosičů. Obžalovaný způsobil škodu společnostem Adobe, Autodesk a Microsoft v celkové výši 430 tisíc korun. Trestní příkaz je již pravomocný.

prosinec 2006 – Odnětí svobody v délce trvání 1 roku a povinnost nahradit škodu 7205 tisíce korun
Okresní soud v Ústí nad Labem potrestal 31letého muže za porušování autorských práv trestem odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 4 roky. Obžalovaný je rovněž povinen nahradit škodu, kterou svým jednáním způsobil, a to 72,5 tisíce korun společnostem Adobe, Microsoft a Symantec. Soud uložil trest propadnutí věci, a to 147 CD. Obžalovaný vytvářel nelegální kopie softwaru na CD, které následně nabízel k prodeji prostřednictvím inzerce. Trestní příkaz není pravomocný.

listopad 2005 – Peněžitý trest ve výši 60 tisíc korun
Okresním soudem v České Lípě byl odsouzen 58letý muž k trestu odnětí svobody na 10 měsíců s podmíněným odkladem na 5 let. Soud mu navíc uložil peněžitý trest ve výši 60 tisíc korun. Muž vytvářel neoprávněně kopie počítačových programů a her, které následně distribuoval prostřednictvím inzerce. Pokud tento trest obžalovaný neuhradí, stráví dva měsíce ve vězení. Soud dále rozhodnul o propadnutí 166 CD-R. Trestní příkaz není pravomocný. říjen 2005 Škoda ve výši 150 tisíc korun Okresní soud v Mostě vynesl trestní příkaz nad 24letým mužem, který byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 8 měsíců s podmíněným odkladem na 1 rok. Muž vytvářel neoprávněně kopie počítačových programů a her, které následně distribuoval prostřednictvím inzerce. Soud rovněž uložil trest propadnutí věci, a to 40 CD-R s vypáleným softwarem. Obžalovaný je také povinen nahradit škodu vzniklou společnostem Adobe, Autodesk, Microsoft a Symantec ve výši 150 tisíc korun. Trestní příkaz není pravomocný.

říjen 2005 – Odnětí svobody na 6 měsíců
Okresní soud v Náchodě odsoudil 44letého muže k trestu odnětí svobody na 6 měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Muž vytvářel neoprávněně kopie počítačových programů a her, které následně distribuoval prostřednictvím inzerce. Dále mu byl udělen trest propadnutí věci a to dvou osobních počítačů s příslušenstvím a 1111 CD-R. Obžalovaný je dále podle rozsudku povinen uhradit vzniklou škodu, a to celkem 66 tisíc korun společnostem Adobe, Microsoft a Symantec. Rozsudek není pravomocný.

říjen 2005 – Doposud největší škoda způsobená softwarovým pirátstvím
Policie v Liberci provedla začátkem října 2005 prohlídku nebytových prostor v obchodě u muže, který prodával neoprávněně zhotovené kopie softwaru. Obviněný vytvářel kopie počítačových programů a her, které následně nabízel k prodeji v jeho vlastním počítačovém obchodě. Škoda způsobená společnostem Adobe, Autodesk, Microsoft a Symantec totiž činí bezmála 7 milionů korun. Celková škoda způsobená jedním prodejcem na základě odhaleného šíření nelegálních nahrávek různého druhu (počítačové programy, hudba, film) převyšuje 50 milionů korun. Z dosavadních znaleckých posudků vyplývá, že se jedná o největší škodu v historii tuzemského působení BSA a zároveň zřejmě o doposud největší újmu držitelům autorských práv evidovanou v ČR. Tento případ získal velké mediální pokrytí včetně reportáže v hlavní zpravodajské relaci televize Prima.

říjen 2005 – Odnětí svobody v délce trvání 1 roku a povinnost nahradit vzniklou škodu, a to cca 124 tisíc korun
Okresní soud v Ústí nad Labem vynesl trestní příkaz nad 31letým resellerem, který byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 4 roky. Soud nařídil také trest propadnutí věci, a to 2 osobních počítačů obžalovaného vč. příslušenství a 457 CD-R. Obžalovaný je rovněž povinen nahradit vzniklou škodu, a to cca 124 tisíc korun společnosti Adobe, 131 tisíc společnosti Microsoft a 5 tisíc společnosti Symantec. Tento trestní příkaz ještě není pravomocný.

říjen 2005 – Deset měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky
Druhý trestní příkaz byl vynesen v Pardubicích. Soud odsoudil 30letého muže k trestu odnětí svobody v délce trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky. Obžalovaný je dále povinen nahradit škodu vzniklou společnostem Adobe – 25 tisíc korun a Microsoft – 7 tisíc korun. Soud taktéž nařídil trest propadnutí věci, a to 32 CD-R. Tento trestní příkaz je již pravomocný.

říjen 2005 – Čtyři měsíce s podmíněným odkladem výkonu trestu 1,5 roku a propadnutí věci
Okresní soud v Kladně vynesl rozsudek nad 29letým distributorem nelegálních kopií softwaru. Ten byl potrestán trestem odnětí svobody v délce trvání 4 měsíce s podmíněným odkladem výkonu trestu 1,5 roku. I v tomto případě soud nařídil trest propadnutí věci, tentokráte osobního počítače obžalovaného s příslušenstvím a 817 CD-R. Obžalovaný způsobil svým jednáním společnostem Adobe, Autodesk, Macromedia, Microsoft a Symantec škodu ve výši 437 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

srpen 2005 – Deset měsíců odnětí svobody a povinnost nahradit škodu
Okresní soud v Hodoníně vynesl trestní příkaz nad 25letým mužem. Ten byl potrestán 10 měsíci odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky. Soud nařídil trest propadnutí věci, a to 600 CD-R. Obžalovaný je rovněž povinen nahradit způsobenou škodu společnostem Microsoft (278.000 Kč), Adobe (59.000 Kč) a Symantec (5.200 Kč). Obžalovaný vytvářel kopie počítačových programů a her, které následně distribuoval prostřednictvím Internetu. Trestní příkaz není pravomocný.

srpen 2005 – Odnětí svobody v délce trvání šest měsíců
Okresní soud v Příbrami vynesl trestní příkaz proti 28letému muži, který byl potrestán trestem odnětí svobody v délce trvání 6 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 30 měsíců. Soud nařídil propadnutí PC s příslušenstvím a 95 CD. Trestní příkaz není pravomocný.

červenec 2005 – Odnětí svobody v délce trvání 10 měsíců
Okresní soud v Táboře vynesl rozsudek nad 35letým distributorem. Ten byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 28 měsíců. Podle rozsudku je rovněž povinen nahradit škodu způsobenou poškozeným společnostem Adobe a Autodesk ve výši cca 160 tisíc korun. Soud nařídil také propadnutí 210 CD. Rozsudek není pravomocný.

červenec 2005 – Odnětí svobody v délce trvání 10 měsíců a propadnutí věci
Okresní soud v Kladně vynesl trestní příkaz proti 26letému muži, který vytvářel nelegální kopie počítačových programů a her a distribuoval je prostřednictvím inzerce. Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 30 měsíců. Soud uložil též trest propadnutí věci, a to mj. osobního počítače s příslušenstvím, 3 mobilních telefonů a cca 1500 CD. Trestní příkaz není pravomocný.

prosinec 2004 – Inzeroval a prodával nelegální software, skončil s podmínkou
Okresní soud v Českých Budějovicích vynesl trestní příkaz proti 24letému muži, který si přivydělával neoprávněným kopírováním počítačových programů, jež posléze nabízel k prodeji prostřednictvím inzerce. Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2,5 roku. Obžalovaný je podle trestního příkazu rovněž povinen poškozeným výrobcům softwaru, společnostem Autodesk a Microsoft uhradit škodu, kterou jim svým jednáním způsobil. Trestní příkaz zatím nenabyl právní moci.

září 2004 – Trestní příkaz Na konci září 2004 vynesl
Okresní soud v Hradci Králové trestní příkaz proti 28letému muži. Obžalovaný si vylepšoval svůj příjem, když neoprávněně kopíroval počítačové programy a hry a prostřednictvím inzerce a Internetu je dále prodával. Za toto jednání byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky. Soud nařídil rovněž náhradu škody způsobené držitelům autorských práv sdruženým v BSA – společnostem Adobe, Microsoft a Symantec – v celkové výši přibližně 110 tisíc korun. Současně soud uložil trest propadnutí téměř stovky CD nosičů. Obžalovaný podal proti tomuto trestnímu příkazu odpor.

červenec 2004 – Mladý muž odsouzen za kopírování softwaru
Okresní soud v Hradci Králové vynesl trestní příkaz nad 22letým studentem a odsoudil jej k odpracování 300 hodin veřejně prospěšných prací. Mladík neoprávněně kopíroval software a počítačové hry, nabízel je k prodeji prostřednictvím inzerce a následně je i prodával. Trestní příkaz je pravomocný.

červen 2004 – Potrestaná překupnice
Okresní soud v Ústí nad Labem vynesl trestní příkaz nad 27letou ženou v souvislosti s porušováním autorských práv k softwaru. Za neoprávněné zhotovování kopií počítačových programů a jejich následný prodej byla odsouzena k trestu odnětí svobody v délce trvání 8 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky. Soud rovněž uložil odsouzené povinnost nahradit vzniklou škodu společnostem Microsoft (22 490 Kč) a Symantec (2 143 Kč). Dále byl soudem uložen trest propadnutí věci a to osobního počítače obžalované a 76 kusů CD nosičů. Trestní příkaz je pravomocný.

srpen 2004 – Trestní příkaz
Okresní soud v Hradci Králové vynesl trestní příkaz proti 30letému muži. Obžalovaný byl potrestán 1 rokem odnětí svobody s podmíněným odkladem na 3 roky. Soud zkonfiskoval 2 PC s příslušenstvím a 1580 kusů CD. Muž neoprávněně vyráběl kopie počítačových programů, nabízel je k prodeji a prodával je prostřednictvím inzerce a Internetu. Trestní příkaz není pravomocný.

červenec – 2004 Rozsudek nad distributorem
Okresní soud v Jičíně vynesl rozsudek na39letým distributorem nelegálního softwaru. Ten byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 20 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 5 let. Soud také zkonfiskoval osobní počítač obžalovaného včetně příslušenství, 197 kusů CD a 112 disket. Obžalovaný neoprávněně kopíroval počítačové programy a hry, které následně nabízel k prodeji a prodával je prostřednictvím inzerce a Internetu. Rozsudek je již pravomocný

červen 2004 – Rozsudek
Okresní soud v Trutnově vynesl rozsudek nad 21letým distributorem nelegálního softwaru a uznal jej vinným. Ten byl potrestán trestem odnětí svobody v délce trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 1 rok. Soud rovněž zabavil 50 tisíc korun a 565 kusů CD nosičů. Rozsudek zatím není pravomocný.

květen 2004 – Trestní příkazy
Okresní soud v Praze – západ vynesl dva trestní příkazy proti dvěma distributorům nelegálního softwaru, kteří byli obžalováni společně. První z nich (31) byl potrestán trestem odnětí svobody v délce trvání 8 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 2 roky, soud zkonfiskoval osobni počítač s příslušenstvím a 634 kusů CD nosičů; druhý obžalovaný (21) byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky. V tomto případě soud zkonfiskoval rovněž osobní počítač obžalovaného s příslušenstvím, 2 harddisky a 221 kusů CD nosičů. Oba trestní příkazy jsou pravomocné.

duben 2004 – Rozsudek proti resellerovi
Okresním soudem v Ústí nad Labem byl vynesen trestní příkaz proti 41letému muži. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmínečným odkladem výkonu trestu na 3 roky, soud mu rovněž zabavil počítač s příslušenstvím a 583 CD-R. Obžalovaný je povinen uhradit vzniklou škodu společnostem Microsoft ve výši 104 tisíc korun, Adobe ve výši 32 tisíc korun, Autodesk ve výši 18 tisíc korun a Symantec ve výši 3,6 tisíc korun. Obžalovaný neoprávněně zhotovoval kopie počítačových programů a her, které nabízel k prodeji a prodával prostřednictvím inzerce a Internetu.Trestní příkaz není pravomocný.

duben 2004 – Rozsudek proti resellerovi
V souvislosti s porušováním autorských práv byl okresním soudem v Plzni odsouzen 21letý muž. Soud mu vyměřil trest 5 měsíců odnětí svobody s podmínečným odkladem výkonu trestu na 15 měsíců. Obžalovaný je rovněž povinen uhradit peněžitý trest ve výši 10 000 korun. Soud v tomto případě zkonfiskoval 153 CD-R. Obžalovaný neoprávněně zhotovoval kopie počítačových programů a her, které nabízel k prodeji a prodával prostřednictvím inzerce a Internetu.Rozsudek není pravomocný.

duben 2004 – Rozsudek proti resellerovi
Okresní soud Praha - východ vynesl rozsudek nad 20letým mužem, jenž byl uznán vinným a byl potrestán 380 hodinami obecně prospěšných prací. Soud také zkonfiskoval 840 CD-R a osobni počítač s příslušenstvím. Obžalovaný způsobil poškozeným společnostem Adobe a Microsoft škodu ve výši 36 tisíc korun. Obžalovaný neoprávněně zhotovoval kopie počítačových programů a her, které nabízel k prodeji a prodával prostřednictvím inzerce a Internetu. Rozsudek je pravomocný.

březen 2004 – Trestní příkaz
Okresní soud v Ústí nad Labem vydal trestní příkaz proti 32letému muži a uznal jej vinným z trestného činu porušování autorských práv. Odsouzený neoprávněně zhotovoval kopie softwaru, počítačových her a hudby, které následně nabízel a prodával prostřednictvím reklamy a Internetu. Pachatel byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 1 rok s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky, současně mu byl zkonfiskován počítač s vypalovací mechanikou a 152 CD nosičů. Odsouzený způsobil poškozeným společnostem Adobe, Microsoft a Symantec škodu v celkové výši přibližně 155.000 korun. Pachatel má právo proti trestnímu příkazu podat odpor.

leden 2004 – Trestní příkaz
Obvodní soud v Praze vydal dne trestní příkaz proti 29letému muži a uznal jej vinným z trestného činu porušování autorských práv. Odsouzený neoprávněně zhotovoval kopie softwaru, počítačových her a hudby, které následně nabízel a prodával prostřednictvím reklamy a Internetu. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 1 rok s podmíněným odkladem výkonu trestu na 4 roky. Soud rovněž nařídil konfiskaci 752 CD nosičů. Pachatel způsobil poškozeným společnostem Adobe, Autodesk, Microsoft a Symantec škodu v hodnotě přibližně 620 tisíc korun. Trestní příkaz je pravomocný.

listopad 2003 – Dvě stě hodin obecně prospěšných prací za zhotovování a prodej nelegálního softwaru a her
Okresní soud v Kroměříži vynesl rozsudek nad 24letým mužem, který byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin. Soud zkonfiskoval také osobní počítač obžalovaného a více než 400 CD s různými počítačovými programy a herním softwarem. Obžalovaný neoprávněně zhotovoval kopie programů a her a nabízel a prodával je prostřednictvím vlastní webové stránky. Svým jednáním způsobil poškozeným společnostem Adobe, Autodesk, Macromedia a Microsoft škodu ve výši zhruba 1, 2 milionu korun. Rozsudek je pravomocný.

duben 2004 – Podmíněné odnětí svobody na 10 měsíců
Okresní soud v Hradci Králové vynesl trestní příkaz proti distributorovi nelegálního softwaru a uznal jej vinným. Ten byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 10 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 18 měsíců. Soud rovněž zkonfiskoval 480 CD nosičů. Škoda způsobená poškozeným společnostem Microsoft a Symantec činí přibližně 57 tisíc korun.

duben 2004 – Trestní příkaz
Okresní soud v Teplicích vynesl trestní příkaz proti 30tiletému distributorovi nelegálního softwaru. Na základě trestního příkazu je povinen zaplatit peněžitý trest ve výši 20 000 korun a má rovněž povinnost uhradit vzniklou škodu společnostem Autodesk (25 600 Kč), Microsoft (15 800 Kč) a Symantec (1 900 Kč). Soud rovněž obžalovanému zkonfiskoval osobní počítač s příslušenstvím a 39 CD nosičů. Tento trestní příkaz je již pravomocný.

březen 2004 – Podmíněné odnětí svobody na 10 měsíců
Okresní soud v Děčíně vynesl v březnu 2004 trestní příkaz, kterým uznal 28letého muže vinným a odsoudil jej k trestu odnětí svobody na 10 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 24 měsíců. Obžalovaný neoprávněně zhotovoval kopie komerčního softwaru a počítačových her, které pak nabízel a distribuoval prostřednictvím inzerce a Internetu. Soud zkonfiskoval také osobní počítač s příslušenství a 175 CD nosičů. Způsobená škoda v tomto případě činí přibližně 150 tisíc korun a vznikla společnostem Adobe, Autodesk, Macromedia a Microsoft. Tento trestní příkaz je pravomocný.

březen 2004 – Podmíněné odnětí svobody na 5 měsíců pro 31letou ženu
Okresní soud v Chomutově vynesl v březnu 2004 trestní příkaz proti 31leté ženě, kterou uznal vinnou z porušování autorských práv. Obžalovaná neoprávněně zhotovovala kopie komerčního softwaru a počítačových her, které pak nabízela a distribuovala prostřednictvím inzerce a Internetu. Obžalovaná byla odsouzena k 5 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu trestu v délce trvání 1 roku. Soud také zabavil obžalované 93 CD nosičů a disket. Škoda, kterou svým jednáním způsobila poškozeným společnostem Microsoft a Symantec, činí přibližně 96 tisíc korun. Tento trestní příkaz je pravomocný.

červenec 2003 – Peněžitý trest pro studenta za vypalování a prodej nelegálního softwaru a her
Obvodní soud pro Prahu 2 vynesl v červenci 2003 trestní příkaz proti 19letému studentovi a odsoudil jej k peněžitému trestu ve výši 10 tisíc korun. Pro případ neuhrazení této pokuty stanovil soud náhradní trest odnětí svobody v délce trvání 1 měsíce. Soud rovněž nařídil konfiskaci 230 CD nosičů. Obžalovaný způsobil poškozeným společnostem Adobe, Autodesk, Macromedia, Microsoft a Symantec škodu v celkové výši dosahující téměř 500 tisíc korun tím, že zhotovoval kopie počítačových programů a her, které nabízel k prodeji a dále prodával prostřednictvím inzerce. Trestní příkaz již nabyl právní moci.

září 2003 - Nová prohlídka nebytových prostor v Praze
15. září tohoto roku provedli policisté z policejního oddělení v Praze 2 prohlídku nebytových prostor ve středně velké společnosti zabývající se vývojem softwaru. Prohlídka byla provedena na 12-15 počítačích. Policie vyšetřovala na základě trestního oznámení podaného BSA koncem července tohoto roku možnost neoprávněného užití softwaru společností Microsoft a Adobe. Prohlídka trvala 6 hodin a v jejím průběhu policisté naskenovali harddisky všech počítačů. Znalecký posudek by měl být vyhotoven během 1- 2 měsíců.

srpen 2003 – Podmíněné odnětí svobody na 6 měsíců
Okresní soud v Kroměříži vydal trestní příkaz, kterým odsoudil 24letého muže k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmínečným odkladem výkonu trestu na 3 roky. Obžalovaný způsobil poškozeným společnostem Adobe, Autodesk, Macromedia a Microsoft škodu ve výši cca 1 235 000 korun. Obžalovaný neoprávněně zhotovoval kopie počítačových programů a her, které nabízel k prodeji a následně i prodával prostřednictvím inzerce a Internetu.

květen 2003 – Vynesen nový pravomocný rozsudek – 22 osobních počítačů zkonfiskováno
Obvodní soud pro Prahu 2 vynesl rozsudek nad dvěma obžalovanými, uznal je vinnými a odsoudil je k peněžitému trestu 5 tisíc korun. Soud rovněž nařídil konfiskaci 22 osobních počítačů užívaných odsouzenými. Je to vůbec největší množství počítačů zkonfiskovaných kdy v České republice. Odsouzenými jsou dva mladí muži (24 a 27 let) z Prahy, kteří neoprávněně zhotovovali a užívali software společností Microsoft a Adobe v jejich počítačové herně způsobem odporujícím předmětným licenčním ujednáním. Tímto svým jednáním způsobili poškozeným společnostem Microsoft a Adobe škodu ve výši cca 280 tisíc korun. Tento rozsudek je již pravomocný.

květen 2003 – Vynesen rozsudek nad manželi z Českých Budějovic
19. května 2003 vynesl Okresní soud v Českých Budějovicích rozsudek proti dvěma obžalovaným a uznal je vinnými z porušování autorských práv. Muž byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trváni 2 let s podmínečným odkladem výkonu trestu na 5 let, jeho žena k trestu odnětí svobody v délce trvání 12 měsíců s podmínečným odkladem výkonu trestu na 2 roky. Oba jsou také povinni zaplatit poškozené společnosti Microsoft škodu ve výši 41 tisíc korun. Oba obžalovaní manželé užívali na svém osobním počítači software společnosti Microsoft a také vyráběli a prostřednictvím inzerce prodávali neoprávněně zhotovené kopie různých počítačových programů a her. Tento rozsudek není pravomocný.

srpen 2003 – Vydán nový trestní příkaz – vysoký trest pro resellery
Obvodní soud pro Prahu 2 vydal trestní příkaz, kterým uznal dva obžalované vinnými v souvislosti s porušováním autorských práv k softwaru. Oba obžalovaní byli odsouzeni shodně k trestu odnětí svobody na 12 měsíců s podmínečným odkladem výkonu trestu na 4 roky. Jsou rovněž povinni uhradit během zkušební doby škodu, kterou svými činy způsobili, a to celkem cca 2 045 000 korun. Oba obžalovaní, muž s manželkou, zhotovovali kopie softwaru společnosti Adobe, Autodesk a Microsoft aj., a nabízeli je k prodeji prostřednictvím Internetu. Tento trestní příkaz je pravomocný.

srpen 2003 – Rozsudek vynesen nad prodejcem nelegálního softwaru - obecně prospěšné práce
Okresní soud v Kladně vynesl rozsudek nad obžalovaným, uznal jej vinným a odsoudil ho k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin. Soud rovněž nařídil konfiskaci 327 CD s neoprávněně zhotovenými kopiemi softwaru a počítačových her. Obžalovaný - 17letý student - zhotovoval kopie počítačových programů a her a nabízel je k prodeji prostřednictvím inzerce. Tímto svým jednáním způsobil poškozeným společnostem Adobe, Autodesk a Microsoft škodu v celkové výši cca 600 tisíc korun.

srpen 2003 – Podmíněné odnětí svobody na 6 měsíců
Okresní soud v Ústí nad Labem vynesl v srpnu 2003 trestní příkaz proti 26letému muži, který byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 6 měsíců s podmínečným odkladem na 1 rok. Soud rovněž nařídil konfiskaci osobního počítače a 67 CD. Obžalovaný způsobil společnostem Adobe, Autodesk a Microsoft škodu ve výši cca 140 tisíc korun. Tento trestní příkaz je pravomocný.

leden 2003 – Černý začátek roku pro strážného
46letý strážný bezpečnostní agentury se zhruba jeden rok zabýval vytvářením nelegálních kopií počítačových programů a her, které následně prodával prostřednictvím inzerce. Za toto své počínání byl postaven před soud. Obžalovaný způsobil svým nelegálním jednáním poškozeným společnostem, sdruženým v BSA (společnosti Adobe, Autodesk a Microsoft), škodu ve výši zhruba 370 tisíc korun. Okresní soud v Nymburce vynesl proti tomuto pirátovi koncem ledna 2003 trestní příkaz, uznal jej vinným a odsoudil k trestu odnětí svobody na 10 měsíců s podmínečným odkladem výkonu trestu na 30 měsíců. Soud mu rovněž nařídil zaplatit pokutu ve výši 30 tisíc korun do jednoho roku ode dne nabytí právní moci uvedeného trestního příkazu. Rozhodnutí je pravomocné.

prosinec 2002 – Namísto vánočních dárků pod stromeček rozsudek
Dvacetiletý student Jiří K. se během blíže neurčené doby zabýval vytvářením nelegálních kopií počítačových programů a her, které následovně prodával. Až do doby, než někdo z jeho "kamarádů" upozornil policii na tuto nelegální činnost a Jiří K. byl postaven před soud. Mladík svým protiprávním jednáním způsobil držitelům autorských práv k neoprávněně nabízenému softwaru škodu přesahující celkovou částku 160 tisíc korun. Okresní soud ve Znojmě vynesl proti dvacetiletému "pirátovi" začátkem prosince 2002 rozsudek, uznal jej vinným a odsoudil k trestu odnětí svobody na 4 měsíce s podmínečným odkladem výkonu trestu v délce jednoho roku. Soud rovněž nařídil konfiskaci několika CD a disket a současně uhrazení škody, kterou mj. způsobil poškozeným společnostem sdruženým v BSA (společnosti Autodesk, Adobe a Microsoft). Tento rozsudek není pravomocný.

srpen 2002 - Jednatel společnosti prodávající nelegální kopie operačního systému výrobce APPLE má uhradit pokutu ve výši 100 tisíc korun, která bude odvedena do státního rozpočtu
K peněžitému trestu ve výši 100 tisíc korun byl odsouzen jednatel významné společnosti zabývající se prodejem výpočetní techniky. Obvodní soud pro Prahu 6 vydal dne 27. srpna 2002 trestní příkaz, kterým rozhodl o odvodu uvedené pokuty do státního rozpočtu a pro případ neuhrazení soudem stanovené částky uložil trest odnětí svobody na dobu 3 měsíců. Pražská firma, kterou jednatel Jan B. zastupuje, prodávala počítače se zkopírovanou českou verzí operačního systému výrobce APPLE. Tuto činnost firma provozovala bez souhlasu držitele autorských práv k příslušnému operačnímu systému. Trestní příkaz není pravomocný.

červenec 2002 - Šest měsíců s podmínkou pro prodejce pirátských počítačových programů a her
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou vynesl v poslední červencový den trestní příkaz nad mladíkem pro porušování autorských práv k softwaru a odsoudil jej k trestu odnětí svobody v délce trvání šesti měsíců s podmínečným odkladem výkonu trestu na jeden rok. Jiří Š. (23 let) nabízel po dobu zhruba jednoho roku prostřednictvím internetové inzerce nelegálně zhotovené kopie počítačových programů a her. Vlastníkům autorských práv k příslušným softwarovým produktům, společnostem Adobe, Autodesk a Microsoft, svým jednáním způsobil škodu přesahující 200 tisíc korun. Rozhodnutí je pravomocné.

červen 2002 – Odsouzen k trestu veřejně prospěšných prací
Dvacetiletý student Stanislav P. byl za odhalené porušování autorských práv k softwaru odsouzen k trestu veřejně prospěšných prací v rozsahu 270 hodin. Obvodní soud pro Prahu 10 vynesl 24. června 2002 trestní příkaz nad obžalovaným a nařídil rovněž konfiskaci více než 150 CD nosičů. Student prodával prostřednictvím Internetu na vlastních webových stránkách nelegální kopie počítačových programů a herního softwaru. Rozhodnutí je pravomocné.

červenec 2002 – Trestní příkaz
Okresní soud v Jihlavě vydal trestní příkaz proti dvěma mladíkům, kteří se asi jeden rok věnovali distribuci nelegálně zhotovených kopií aplikačního a herního softwaru. David S. (24 let) a David V. (26 let) využívali k distribuci svých pirátských kopií inzertní noviny AVIZO. Celková výše škody způsobené poškozeným společnostem - vlastníkům autorských práv k softwarovým programům - dosahuje téměř 900 tisíc korun. Soud tuto trestnou činnost porušování autorských práv k softwaru ohodnotil trestem odnětí svobody na jeden rok s podmínečným odkladem výkonu trestu na dva roky a nařídil rovněž konfiskaci více než stovky CD nosičů. Rozhodnutí je pravomocné.

červen 2002 - Student postaven před soud pro nelegální kopírování a distribuci softwarových produktů
Dvacetiletý student Václav T. z Prahy si za nelegální prodej CD se zkopírovanými softwarovými programy a různými hrami "vysloužil" trest odnětí svobody v délce trvání 8 měsíců s podmínečným odkladem výkonu trestu na 18 měsíců. Obvodní soud pro Prahu 6 vynesl 18. června 2002 trestní příkaz proti obžalovanému studentovi a uznal jej vinným pro porušování autorských práv k softwaru. Soud rovněž nařídil konfiskaci téměř stovky CD nosičů. Celková výše škody způsobené poškozeným společnostem (Adobe, Autodesk a Microsoft) dosahuje 120 tisíc korun. Rozhodnutí je pravomocné.

duben 2002 – Vypalovač na objednávku odsouzen
Okresní soud v Novém Jičíně vynesl rozsudek proti obžalovanému Lubomíru K. a uznal jej vinným z porušování autorských práv k softwaru. Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 18 měsíců s podmínečným odkladem výkonu trestu na 2 roky. Soud rovněž nařídil konfiskaci 248 CD a osobní počítač odsouzeného včetně vypalovací mechaniky. Odsouzený je 43letý muž zaměstnaný v textilním průmyslu, který se za účelem dalšího prodeje na základě telefonických objednávek věnoval zhruba rok zhotovování nelegálních kopií softwaru mj. společností Autodesk a Microsoft. Těmto poškozeným společnostem způsobil škodu v celkové výši cca 450 tisíc korun. Rozsudek již nabyl právní moci.

duben 1998 – Pravomocný rozsudek - nabízeli k prodeji nelegální kopie počítačových programů
Dva obvinění v době od října 1997 do dubna 1998 prostřednictvím inzertních novin nabízeli k prodeji nelegální kopie počítačových programů různého druhu (Microsoft, Autodesk, Adobe, Corel), které postupně prodali nejméně 230 osobám za což utržili nejméně 152 tisíc korun. Z důvodu výše uvedeného porušení autorského práva byl obviněným dne 15.6. 2000 Okresním soudem v Bruntále vydán trestní příkaz, kterým byli obvinění odsouzeni k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku s tím, že výkon uloženého trestu je možné odložit na zkušební dobu v trvání tří let. Mimo jiné byl obviněným uložen trest propadnutí věci (1 kus počítače Pentium 75, 1 kus počítače S-com, vypalovací technika a 219 ks CD disků). Svým jednáním tak obvinění způsobili škodu ve výši 187 000 korun společnosti Microsoft, 327 000 korun společnosti Adobe, 1 314 000 korun společnosti Autodesk a 345 376 korun společnosti Corel. Oba trestní příkazy nabyly právní moci.

 

Váš team E-software.cz

 

 

Magazín Slevy a výhody Jak nakupovat Obchodní podmínky Pro velkoodběratele Kontakty Mapa webu
Copyright and design 4Stars, s . r. o. 2005-2013
Naše projekty: Obleceni-next.cz | HotMode.cz